Smanjivanje broja leukocita u krvnim proizvodima je dokazana metoda zaštite pacijenata od raznih prenosivih bolesti te post transfuzijskih reakcija.

Uporaba filtra za smanjivanje leukocita u krvnim proizvodima je postala standard u transfuzijskoj medicini, te se u Republici Hrvatskoj približava brojci od 100% filtriranih krvnih proizvoda.