Izazovi radne okoline u operacijskoj sali zahtjevaju opremu koja je intuitivna, jednostavna za korištenje, pouzdana i sigurna. Kao zastupnici tvrtke GE u svom programu imamo monitore i anesteziološke uređaje čije su glavne odlike inovacije u mjerenju i praćenju anestezioloških parametara, povećanje sigurnosti primjene anestezije kao i smanjenje troškova.